۶ آزادکار آمریکا در المپیک پاریس را بشناسید

0
6

ترکیب ۶ نفره کشتی آزاد آمریکا در المپیک پاریس مشخص شد.