حقوق بشر
هفته فرار زندانیان و شورش در زندانها

هفته فرار زندانیان و شورش در زندانها

در هفته‌ای که گذشت، مهمترین خبری که افکار عمومی داخل و خارج کشور را بخود جلب نمود، خبرهای شورش در زندانهای ایران و فرار زندانیان بود.… هر چند که رژیم وارفته آخوندی، سعی دارد با…

حقوق بشر
مادهٔ ‍۱۴ اعلامیه جهانى حقوق بشر+ فیلم

مادهٔ ‍۱۴ اعلامیه جهانى حقوق بشر+ فیلم

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.٢. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه…

زندان و زندانیان

حقوق کارگران