۵ مسابقه از هفته بیست و نهم لیگ برتر لغو شد!

پنج مسابقه از هفته بیست و نهم لیگ برتر فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دلیل آلودگی شدید هوای تهران و خوزستان لغو شد.

Related Posts

Recent Stories