۲ گل نوبرانه از هنگ کنگ خوردیم، وای به حال رقبای اصلی در مراحل بعدی/ میراث طارمی و سردار باید حفظ شود

0
9

زنگ خطری که مقابل هنگ کنگ به صدا درآمد، اگر جدی گرفته نشود کار دست تیم ملی ما خواهد داد.