۱۸۰ دقیقه نیمکت نشینی سهم دو مدافع جدید پرسپولیس

علی نعمتی و علیرضا ابراهیمی هنوز فرصت بازی برای پرسپولیس را بدست نیاورده‌اند.

Related Posts

Recent Stories