یک چهره پرسپولیسی علیه بیرانوند و کنعانی

0
3

اوستون اورونوف در بازی امروز با ایران، امید گلزنی تیمش محسوب می شود.