یک قرارداد جنجالی برای ستاره پرحاشیه/ بازگشت به آمریکا در کار نیست؟

گرت بیل می‌تواند پیش از موعد قراردادش را با باشگاه لس‌آنجلس اف‌سی فسخ کند و به آمریکا هم برنگردد.

Related Posts

Recent Stories