یک ازبکستانی برای تیم ملی ایران خط و نشان کشید

0
5

مدافع تیم ملی فوتبال ازبکستان گفت که در دیدار با ایران به فکر کسب سه امتیاز هستند.