یحیی گل‌محمدی دنبال اولین برد خارج از خانه با پرسپولیس

پرسپولیس تا اینجای کار از ۴ بازی که به عنوان مهمان بوده ۴ تساوی کسب کرده است.

Related Posts

Recent Stories