یاغی استقلالی با تراکتور تمدید کرد

0
8

دفاع چپ تراکتور قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.