یاغی استقلالی با تراکتور تمدید کرد

0
6

دفاع چپ تراکتور قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.