یار خارجی با پرسپولیسی‌ها تمرین کرد/ شجاعی و کمال اختصاصی کار کردند

دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک روز مرخصی به تهران بازگشت تا تمرینات آماده سازی را از سر بگیرد.ر

Related Posts

Recent Stories