گولسیانی: از تیم‌های آسیایی و اروپایی پیشنهاد داشتم/ از نظر مالی با پرسپولیس راه آمدم اما…

0
4

مدافع گرجستانی پرسپولیس گفت که هنوز در مورد آینده‌اش، تصمیم نگرفته است.