گوش بزنگ اخبار خودرو باشید

حتما در این مدت اخیر متوجه تاثیر اخبار خودرو روی قیمت خودرو شده‌اید. کاهش یا افزایش قیمت مصوب کارخانه‌ها، میزان تولید، آزادسازی واردات و مسایل این چنینی از آن دسته عوامل است، که می‌توانند قیمت لحظه‌ای خودرو را تغییر دهند. از این رو  دنبال کردن اخبار

Related Posts

Recent Stories