گل محمدی این بازیکن را خیلی دوست دارد

گل محمدی در دو بازی اخیر پرسپولیس به بازیکن ۲۰ ساله خود میدان داده تا نشان دهد علاقه ویژه ای به او دارد.

Related Posts

Recent Stories