گلر پرسپولیسی درون دروازه استقلال

هر دو دروازه بان اصلی استقلال کرونایی شدند تا گلر سوم این تیم شانس بازی پیدا کند.

Related Posts

Recent Stories