گفت‌وگوی اتحادیه جهانی کشتی با حسن یزدانی/ از راز موفقیت مقابل تیلور تا حرکت خاص برای ورود به تشک

کشتی‌گیر طلایی جهان در گفت‌وگو با اتحادیه جهانی کشتی در خصوص مبارزه با تیلور و همین طور رقابت‌هایی که در این سالها داشته، صحبت‌هایی انجام داد.

Related Posts

Recent Stories