گفت‌وگوی اختصاصی خبرورزشی با فرنوش جعفری؛ پای گزارشگر زن فوتبال به تلویزیون هم باز می‌شود؟

0
4

فرنوش جعفری اولین گزارشگر زنی که فرصت گزارش دیدارهای یورو ۲۰۲۴ از آپارات اسپرت را به‌دست آورده است.