گزینه اول فرانسوی‌ها برای تماشای دسته‌جمعی/ فوتبال؟ نه!

0
5

در فرانسه با وجود کاهش اقبال هنرهای نمایشی نسبت به گذشته، مردم همچنان بیشتر از فوتبال به آن علاقه نشان می‌دهند.