گزارش تمرین جمعه پرسپولیس؛ سرمربی و کاپیتان‌ها در تیم برنده

تمرین روز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.

Related Posts

Recent Stories