کی روش انتقام خودش را از اروگوئه گرفت

تیم ملی کشورمان توانست در یک بازی تدارکاتی از سد تیم ملی اروگوئه بگذرد.

Related Posts

Recent Stories