کی‌روش از هدفش در جام عرب‌ها گفت/ سرمربی سابق ایران به دنبال قهرمانی

سرمربی مصر با خط و نشان برای رقبا هدفش را قهرمانی در جام عرب‌ها معرفی کرد.

Related Posts

Recent Stories