کنعانی زادگان، مشتری اماراتی اش را سراغ باشگاه پرسپولیس فرستاد

0
7

مدافع پرسپولیس با یک پیشنهاد از لیگ امارات روبرو شده است