کنایه یحیی به بازیکنان تیم ملی عراق/ بادکش قدوس هم سوژه شد

یک مربی عراقی به تمجید از اقدام سامان قدوس و سرزنش بازیکنان تیم ملی کشورش پرداخت.

Related Posts

Recent Stories