کمیته اخلاق قرار منع پیگرد برای فرهاد مجیدی صادر کرد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای سرمربی و بازیکن استقلال قرار منع پیگرد صادر کرد.

Related Posts

Recent Stories