کلوب| نکونام خوب می داند که استقلال با فرهاد مجیدی…

0
4

جواد نکونام خوب می داند که تیمش به جز دو فصل گذشته که با فرهاد مجیدی چنین روزهایی را تجربه کرد، هرگز اینقدر به قهرمانی نزدیک نبوده است.