کلوب| سکوت نکونام نشانه چیست؟

0
5

هواداران آبی از تاخیرهای به وجود آمده از سوی هلدینگ خلیج فارس در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل و عدم حضور پرقدرت در نقل و انتقالات و عملکرد چراغ خاموش و سکوت این روزها دل خوشی ندارند.