کلوب| استقلال همچنان بدون مدیرعامل

0
5

استقلالی‌ها که از مالکیت هلدینگ خلیج فارس ابراز رضایت می‌کردند هرگز باورشان نمی‌شد که این تغییر و تحول اینقدر سخت و طاقت فرسا و دارای یک آینده مبهم و نامعلوم باشد… می‌پرسید چطور؟