کلوب| آن روی نکونام را هم ببینید!

0
4

هواداران آبی سکوت این روزها و هفته های جواد نکونام را نسبت به اوضاع و احوال باشگاه و تیم استقلال دوست ندارند