کسر قرارداد بازیکنان به سود مدارس فوتبال!

0
6

بخشی از قرارداد بازیکنان شاغل در لیگ‌های برتر و دسته‌اول فوتبال روسیه به سود مدارس فوتبال این کشور کسر خواهد شد.