کریستیانو رونالدو را در آمریکا خواهیم دید!

0
4

کریستیانو رونالدو قصد دارد که در جام‌جهانی ۲۰۲۶ نیز حاضر شود و افتخاری دیگر را به کارنامه پربار خود اضافه کند.