کجا و چگونه می توانید معاوضه یا تهاتر ملک انجام دهید؟

0
11

بازار رسمی و یا محلی (بنگاه) برای انجام این معاملات که به طور تخصصی فعالیت کند وجود ندارد ولی بسترهایی در قالب سایت و یا اپلیکیشن وجود دارد که افرادی که قصد معاوضه و یا تهاتر را دارند را به هم ارتباط می دهند.