کایسری ۳ – گالاتاسرای ۰/ شیرها در برابر یاران حسینی و تیام تسلیم شدند

کایسری اسپور در هفته ششم رقابت های سوپرلیگ ترکیه در مصاف با گالاتاسرای به پیروزی پرگل دست یافت.

Related Posts

Recent Stories