کاپیتان پرسپولیس در اختیار تیم پزشکی/ یک ساعت ریکاوری و بدنسازی پرسپولیسی‌ها

سرخ‌پوشان پایتخت امروز تمرین بدنسازی و ریکاوری برگزار کردند.

Related Posts

Recent Stories