کاپیتان پرسپولیس به دربی نمی‌رسد/ عالیشاه کاپیتان دربی

کادر فنی پرسپولیس قصد دارد از عالیشاه در ترکیب اصلی استفاده کند و به همین خاطر درباره او ریسک نکرد تا مصدومیتش تشدید نشود.

Related Posts

Recent Stories