کاپیتان مغضوب آبی ها در انتظار بازگشت شهریاری از چین/ داستان مجوز، انحرافی است؟

0
4

اخبار مربوط به صدور مجوز بازی برای سیدحسین حسینی در فضای مجازی برای منحرف کردن اذهان هواداران استقلال است و موضوع، چیز دیگری است.