کانال‌های هواداری استقلال از جلسات ما خبر داشتند/ اختیار نداشتیم مدیرعامل را عوض کنیم!/ باید بگویند آن ۲۰ میلیارد چه شد؟

عضو سابق هیئت مدیره استقلال گفت: معاون وزیر ورزش در جایی گفته بود که ما برای استقلال ۸۰ درصد وقت می‌گذاریم و من در جواب گفتم که جای مددی و جعفر سمیعی را عوض کنید و آن وقت ببینید چقدر وقت برای چه تیمی صرف می‌کنید.  

Related Posts

Recent Stories