کاشانی: از حمایت دایی و کریمی ممنونم/دادکان برای پرسپولیس از من بهتر است

عضو شورای شهر تهران و مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت:امیدوارم بهترین تصمیم برای پرسپولیس گرفته شده و تیم حمایت شود.

Related Posts

Recent Stories