کار سخت ستاره پرسپولیس برای بازگشت به ترکیب اصلی!

0
6

جانشین سروش رفیعی در بازی با تیم هوادار عملکرد خوبی داشت.