ژاپنی‌ها شیفته گلزن پرسپولیس شدند

0
8

یک سایت ژاپنی به تمجید از بازیکن ایرانی تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا پرداخت و او را عامل افزایش امتیاز های این تیم دانست.