چلسی – تاتنهام؛ انگیـزه‌های تیـمی و شخصـی

چلسی در حالی امشب به مصاف تاتنهام خواهد رفت که آمار نشان می‌دهد سال‌های اخیر نتایج خیلی خوبی مقابل این رقیب همشهری گرفته است.

Related Posts

Recent Stories