چرا یامگا حاضر است با یک چشم بازی کند؟/ واکنش کاپیتان‌های استقلال به یک پیام مهم

0
4

دقیق شدن روی صحبت‌های اخیر آرتور کوین یامگا برای همراهی با استقلال با وجود جراحت در ناحیه چشمش حاوی پیام مهمی برای بازیکنان استقلال بود.