چرا پرسپولیس قرارداد اوسمار را تمدید نکرد؟

0
5

باشگاه پرسپولیس امضای قرارداد ادامه همکاری با سرمربی برزیلی را به پایان فصل جاری موکول کرد.