چرا مدیرعامل استقلال در جلسه شبانه انتخاب نشد؟/ زمان کامل شدن چارت مدیریتی آبی‌ها مشخص شد

0
5

با وجود برگزاری جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال، مدیرعامل آبی‌پوشان به صورت رسمی معرفی نشد.