چرا فرهاد با فروش ستاره استقلال موافقت کرد؟/ پای پول در میان است!

مهدی قایدی با استقلال قرارداد دارد و به همین خاطر اگر قرار باشد راهی آنسوی آب‌ها شود، حتماً باید منافع مالی باشگاه تأمین گردد.

Related Posts

Recent Stories