چرا ستاره سابق استقلال به نکونام جواب رد داد؟

0
4

اللهیار صیادمنش مهاجم سابق استقلال قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارد.