چرا تراکتور آری و پرسپولیس خیر؟/ اسکوچیچ از کرواسی اخراج شد و به ایران برگشت!

0
3

خبر انتخاب ناگهانی اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تراکتور سوالات زیادی را به وجود آورد.