چرا باید پرسپولیس را به دادکان بدهند؟/ فدراسیون دادکان نظامی‌ترین فدراسیون فوتبال پس از انقلاب بود!

محمد مایلی کهن در جدیدترین اظهاراتش انتقاداتی را درباره بازیکنانی که میلیاردی از پرسپولیس می‌گیرند و باز ناراضی هستند مطرح کرد.

Related Posts

Recent Stories