چرا استقلال برای عقد قرارداد با تیکدری تردید دارد؟

0
4

مدافع راست گل گهر با وجود توافق نهایی با استقلال هنوز قراردادش را امضا نکرده است.