چرا احمد شهریاری ریاست هیات مدیره استقلال را می‌پذیرد؛ مدیرعاملی را نه؟

0
6

رییس هیات مدیره استقلال به یک دلیل دوست ندارد مدیرعامل استقلال شود.